Obniżka ceny !!! Działka z domem+basen – Szczecin Osów

Syndyk masy upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki nieruchomość gruntową – działkę nr 6/1 o pow. 1563 m², zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 659,40 m² (dane wg operatu szacunkowego), położoną w Szczecinie przy ul. Miodowej 22, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą KW SZ1S/00095078/1 – za najwyższą zaoferowaną cenę nie mniejszą niż 80% wartości oszacowania tj. za cenę nie niższą niż 1.334.080,00 (jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemdziesiąt) złotych netto.

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
    • złożenie do dnia 14.07.2020 r. w kancelarii syndyka pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty;
    • wpłacenie wadium w wysokości 133.408,00 zł (sto trzydzieści trzy tysiące czterysta osiem złotych) na rachunek bankowy o nr 60 1240 3930 1111 0010 8312 6034 do dnia 14.07.2020 r;
  2. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
  3. Szczegółową procedurę konkursu ofert  zawiera Regulamin konkursu do pobrania poniżej na stronie sanacjafirmy.pl lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin po wcześniejszym umówieniu – tel. 515 831 864 (poniedziałek – piątek w godz. 9 – 15)

UWAGA !!!

Osoby zainteresowane udziałem w oględzinach lub dalszej procedurze sprzedaży proszone są o przesłanie takiej informacji na email: raczynski@sanacjafirmy.pl , co pozwoli na bieżące informowanie o podejmowanych czynnościach.
O terminie oględzin nieruchomości zostaną poinformowane podmioty, które dokonały zgłoszenia na wskazany powyżej adres email.
Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 9.00- 15.00 pod numerem telefonu – 515 831 864.

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI

Działka nr 6/1 posiada kształt regularny przypominający prostokąt. Na działce znajduję się dom jednorodzinny mieszkalny w zabudowie wolnostojącej z garażem, budynki gospodarcze, wiata, oczko wodne, urządzenia infrastruktury. Działka zagospodarowana z licznymi nasadzeniami, ogrodzona z automatyczną bramą. Dojazd drogą asfaltową.

Budynek mieszkalny.
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony z garażem wbudowanym na poziomie parteru. Budynek wybudowany w technologi tradycyjnej w 1997 r (rok zasiedlenia) . W budynku znajduję się basen o głębokości 1,5 m i wymiarach 4mx8m oraz dwie sauny i pomieszczenie siłowni.

Parametry budynku mieszkalnego (wg. danych z operatu szacunkowego);
Powierzchnia użytkowa – 659,40 m2
w tym:
– powierzchnia użytkowa piwnicy – 126,60 m2
– powierzchnia użytkowa parteru – 348,50 m2
– powierzchnia użytkowa poddasza – 184,30 m2

Szczegóły opis budynku mieszkalnego w załączniku – wyciąg z operatu MIODOWA 22

DODATKOWE INFORMACJE

W budynku mieszkalnym położonym na działce gruntu nr 6/1 przy ulicy Miodowej numer 22 zamieszkują jako bezumowni użytkownicy i zameldowane są 4 osoby. Każda z zamieszkujących osób złożyła notarialne oświadczenia, w którym zobowiązała się wydać nieruchomość opisaną szczegółowo w § 1 regulaminu jej nabywcy, w terminie 2 miesięcy liczonych od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości przez syndyka i odnośnie wykonania powyższego zobowiązania w wyżej podanym terminie poddała się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095