Atrakcyjny kompleks działek budowlanych – Szczecin Osów – udział 1/2 – sygn. akt XII GUp 23/14

Syndyk masy upadłości Dariusza Biernackiego (sygn. akt XII GUp 23/14) sprzeda z wolnej ręki udziały w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowych stanowiących niezabudowane działki gruntu numer od 9/1 do 9/39 oraz 9/42 o łącznej powierzchni 40.848 m², położone w Szczecinie, osiedle administracyjne Osów, obręb ewidencyjny 326201_1.2017, Pogodno 17 – za najwyższą zaoferowaną nie niższą niż 5.900.000,00 zł (pięć milionów dziewięćset tysięcy) złotych netto za wszystkie udziały.

  1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
    • złożenie do dnia 10.03.2023 roku w kancelarii syndyka pisemnej oferty w zamkniętej kopercie, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty;
    • wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych na rachunek bankowy masy upadłości o nr 21 1240 3930 1111 0010 8312 2759 do dnia 10.03.2023 roku.
  2. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
  3. Szczegóły oferty oraz Regulamin konkursu dostępne są na stronie https://sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin po wcześniejszym umówieniu – tel. 515831864 (poniedziałek – piątek w godz. 9 – 15), email: raczynski@sanacjafirmy.pl

Sprzedaż pozostałej części udziałów w nieruchomościach odbywa się równolegle w postępowaniu upadłościowym Lilianny Biernacki – sygn. akt XII GUp 22/14 https://sanacjafirmy.pl/oferty-sprzedazy/nieruchomosci/dzialkiosow1

Opis nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży są udziały w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowych stanowiących niezabudowane działki oznaczone numerami 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15, 9/16, 9/17, 9/18, 9/19, 9/20, 9/21, 9/22, 9/23, 9/24, 9/25, 9/26, 9/27, 9/28, 9/29, 9/30, 9/31, 9/32, 9/33, 9/34, 9/35, 9/36, 9/37, 9/38, 9/39 i 9/42 z obrębu ewidencyjnego 2017 Pogodno 17 o łącznej powierzchni 40 848 m2, położone w Szczecinie na osiedlu administracyjnym Osów.

Dla poszczególnych działek Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach wykazanych poniżej.

Lp.

Numer działki

Nr KW

1.

9/1

SZ1S/00213142/5

2.

9/2

SZ1S/00213143/2

3.

9/3

SZ1S/00213144/9

4.

9/4

SZ1S/00213145/6

5.

9/5

SZ1S/00213146/3

6.

9/6

SZ1S/00213147/0

7.

9/7

SZ1S/00213148/7

8.

9/8

SZ1S/00213149/4

9.

9/9

SZ1S/00213150/4

10.

9/10

SZ1S/00213151/1

11.

9/11

SZ1S/00213152/8

12.

9/12

SZ1S/00213153/5

13.

9/13

SZ1S/00213154/2

14.

9/14

SZ1S/00213155/9

15.

9/15

SZ1S/00213156/6

16.

9/16

SZ1S/00213157/3

17.

9/17

SZ1S/00213158/0

18.

9/18

SZ1S/00213159/7

19.

9/19

SZ1S/00213160/7

20.

9/20

SZ1S/00213161/4

21.

9/21

SZ1S/00213162/1

22.

9/22

SZ1S/00213163/8

23.

9/23

SZ1S/00213164/5

24.

9/24

SZ1S/00213165/2

25.

9/25

SZ1S/00213166/9

26.

9/26

SZ1S/00213167/6

27.

9/27

SZ1S/00213168/3

28.

9/28

SZ1S/00213169/0

29.

9/29

SZ1S/00213170/0

30.

9/30

SZ1S/00213171/7

31.

9/31

SZ1S/00213172/4

32.

9/32

SZ1S/00213173/1

33.

9/33

SZ1S/00213174/8

34.

9/34

SZ1S/00213175/5

35.

9/35

SZ1S/00213176/2

36.

9/36

SZ1S/00213177/9

37.

9/37

SZ1S/00213178/6

38.

9/38

SZ1S/00213179/3

39.

9/39

SZ1S/00213180/3

40.

9/42

SZ1S/00213183/4

Wskazane powyżej działki stanowią przede wszystkim grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (38 działek), 1 działka przeznaczona pod drogę publiczną oraz usługi sportu i rekreacji oraz 1 działka stanowiąca drogę wewnętrzną.

Działki o zróżnicowanym kształcie, ukształtowanie terenu – stosunkowo płaskie, warunki geotechniczne – średnie, urządzenia techniczne i komunalne – sieć energii elektrycznej – wszystkie działki przeznaczone pod zabudowę posiadają wykonane przyłącze sieci energii elektrycznej; pozostałe sieci: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz sieć gazowa – w drogach dojazdowych (od strony południowej wycenianej nieruchomości sieci znajdują się w ulicy Chłodnej, a od strony północnej w ulicach Czesława Niemena, Guliwera i Sezamkowej) – przyłącza do wykonania, warunki przyłączenia do uzgodnienia z dostawcami poszczególnych mediów.

Teren nieruchomości aktualnie jest nieogrodzony i niezagospodarowany – porośnięty roślinnością trawiastą z pojedynczymi drzewkami i krzewami. Najbliższe otoczenie to zabudowa o charakterze mieszkalnym jednorodzinnym oraz tereny niezabudowane.

Kompleks działek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (dz. nr 12/2 i 9/40 – stanowiących teren dróg publicznych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego). Część działek posiada zapewniony dojazd poprzez drogę wewnętrzną (dz. nr 9/39). Aktualnie dojazd do kompleksu działek dostateczny – gminną drogą o nawierzchni gruntowej (dz. nr 21) odchodzącą od częściowo utwardzonej ulicy Chłodnej.

Dane ewidencyjne działek oraz dodatkowe informacje w załącznikach poniżej.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095