Udział 1/2 w działce – Szczecin ul. Jeżynowa

NIERUCHOMOŚĆ SPRZEDANA

Syndyk sprzeda z wolnej ręki wchodzący w skład masy upadłości Joanny Melki (sygn. akt XII GUp 48/15) udział do 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działki nr 305 – o pow. 1.346 m², położonej w Szczecinie przy ul. Jeżynowej, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecin X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SZ1S/00118995/3, za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 48.550,00 zł (czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) netto, co stanowi 50% wartości oszacowania udziału.

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest:
  1. złożenie do dnia 25.06.2021 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce Sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia
   i dokumenty;
  1. wpłacenie do dnia 25.06.2021 r. wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 43 1240 3813 1111 0010 9850 9549 ;
 2. Cena nabycia musi zostać uiszczona najpóźniej przed zawarciem umowy bez możliwości jakichkolwiek potrąceń.
 3. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.sanacjafirmy.pl oraz w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin po wcześniejszym umówieniu – tel. 515 831 864 (pon. – piątek w godz. 9.00-15.00), email: raczynski@sanacjafirmy.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095