Pojazdy i sprzęt budowlany na sprzedaż – Lekor Sp. z o.o.

Syndyk Masy Upadłości Lekor Sp. z o.o. w Kołbaskowie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki za najwyższe zaoferowane ceny ruchomości wchodzące w skład masy upadłości:

 1. ciągnik rolniczy Ursus 1222 nr rej.: FZI Y845, numer VIN/nadwozia/podwozia: 2407, rok prod. 1979 za cenę nie mniejszą niż 10.000,00 zł netto (brak aktualnych badań technicznych);
 2. wozidło JCB HTD 10 za cenę nie mniejszą niż 10.500,00 zł netto;
 3. samochód ciężarowy VW LT 35  2,5 TDI, rok prod. 2002 za cenę nie mniejszą niż 8.000,00 zł netto (brak aktualnych badań technicznych);
 4. samochód ciężarowy VW LT 46 rok prod. 2002 za cenę nie mniejszą niż 5.500,00 zł netto (brak dowodu rejestracyjnego);
 5. lawetę Nooteboom za cenę nie mniejszą niż 45.000,00 zł netto (brak dokumentów) rok prod. 1995;
 6. kosiarki bijakowej za cenę nie mniejszą niż 10.000,00 zł netto

WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia poszczególnych składników, należy składać do dnia 6 października 2020 roku na adres kancelarii: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin
 2. Poza wskazaniem ceny za poszczególne składniki oferta powinna zawierać dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowe (telefon, mail) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
 3. Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na ceny nie niższe niż wskazane w ogłoszeniu.
 4. Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
 5. Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
 6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.

UWAGA.
Syndyk unieważnia konkurs ofert w części dotyczącej sprzedaży:
1) samochodu ciężarowego VW LT 35  2,5 TDI, rok prod. 2002 za cenę nie mniejszą niż 8.000,00 zł netto – poz. 3
2) samochód ciężarowy VW LT 46 rok prod. 2002 za cenę nie mniejszą niż 5.500,00 zł netto – poz. 4
Informacja o nowym terminie do składania ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej kancelarii syndyka.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095