Minikoparka gąsienicowa JCB 8080 – Lekor Sp. z o.o.

SPRZEDANA

Syndyk Masy Upadłości Lekor Sp. z o.o. w Kołbaskowie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki minikoparkę gąsienicową JCB 8080, rok prod. 2006, za najwyższą zaoferowaną cenę nie mniejszą niż 55.000,00 zł netto.
Motogodziny – 9434,6 mth

WARUNKI SPRZEDAŻY

  1. Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia nie niższą niż 55.000,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych netto , należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 20 stycznia 2021 roku na adres kancelarii: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin z dopiskiem „Lekor – koparka„.
  2. Poza wskazaniem ceny za koparkę, oferta powinna zawierać dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowe (telefon, mail) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
  3. Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na cenę nie niższą niż 55.000,00 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych netto.
  4. Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
  5. Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
  6. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie bez podania przyczyny.
  7. Koparkę można oglądać po uprzednim ustaleniu terminu z syndykiem w miejscowości Kołbaskowo – kontakt z syndykiem pod nr tel. 515 831 864 w godz. 9.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095