Obniżka ceny. Sprzedaż udziałów w ruchomościach – sygn. akt XII GUp 22/14

Syndyk Masy Upadłości Lilianny Biernacki (sygn. akt XII GUp 22/14) sprzeda z wolnej ręki po cenie obniżonej do 30% wartości oszacowania – wchodzące w skład masy upadłości udziały w wysokości ½ w ruchomościach domowych za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą niż 3.585,75 zł netto za wszystkie udziały.

Warunki sprzedaży:
1) Pisemne oferty, zawierające proponowaną cenę nabycia udziałów w ruchomościach, należy wysłać na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17/u4, 71-417 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres: raczynski@sanacjafirmy.pl do dnia 25 czerwca 2021 roku.
2) Oferty powinny zawierać proponowaną cenę nabycia udziałów w ruchomościach przy czym cena nie może być niższa niż 3.585,75 zł netto.
3) Poza wskazaniem ceny oferta powinna zawierać dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, , tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowy (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z załączonym wypisem z właściwego rejestru.
4) Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na ceny nie niższe niż 3.585,75 zł netto.
5) Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
6) Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
7) Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje e-mail:raczynski@sanacjafirmy.pl (poniedziałek – piątek w godz. 9-15).

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095