Jotan Sp. z o.o. – sprzedaż ruchomości – obniżka ceny.

ZAKOŃCZONE

Syndyk JOTAN Sp. z o.o. w Szczecinie (SZ1S/GUp/8/2022) sprzeda z wolnej ręki  po obniżonej cenie ruchomości wchodzące w skład masy upadłości obejmujące m.in. sprzęt biurowy oraz urządzenia i maszyny wykorzystywane w działalności spółki (produkcja statków i konstrukcji pływających) za najwyższe zaoferowane ceny.

Warunki sprzedaży:
1) Oferty, zawierające proponowaną cenę nabycia poszczególnych ruchomości należy wysłać na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17/u4, 71-417 Szczecin lub adres poczty elektronicznej: raczynski@sanacjafirmy.pl
2) Oferty powinny zawierać proponowaną cenę nabycia poszczególnych ruchomości oraz numer składnika ze spisu inwentarza (w załącznika).
3) Wartości oszacowania ustalone zostały w kwotach netto. Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką.
4) Poza wskazaniem ceny oferta powinna zawierać dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowy (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z załączonym wypisem z właściwego rejestru.
5) Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na ceny nie niższe niż wartość oszacowania poszczególnych ruchomości.
6) Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
7) Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
8) W pierwszej kolejności rozpoznawane będą oferty na zakup łącznie  wszystkich ruchomości.
9)
Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje e-mail:raczynski@sanacjafirmy.pl (poniedziałek – piątek w godz. 9-15), tel. 515 831 864

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095