Lekor Sp. z o.o. – sprzedaż wierzytelności. Obniżka ceny do 5%.

Syndyk masy upadłości „LEKOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 66/19) sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, za najwyższe zaoferowane ceny nie niższe niż 5 % ich wartość nominalnej, wchodzące w skład masy upadłości wierzytelności upadłego wobec:

  1. Mosty Łódź Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi za cenę nie niższą niż 3.995,54 zł wraz z należnościami ubocznymi (wierzytelność przyszła z tytułu zatrzymanej kaucji),
  2. Jarosława Jaśkiewicza za cenę nie niższą niż 8.373,08 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami,
  3. Konrada Jutrzenki za cenę nie niższą niż 2.952,00 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami.

    1) Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest złożenie do dnia 5.09.2023 r. pisemnej oferty w dwóch zamkniętych kopertach zarówno na ręce sędziego komisarza i syndyka, na warunkach wskazanych w Regulaminie konkursu i zawierającej wszystkie wymagane w nim oświadczenia i dokumenty.
    2) Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny,
    3) Szczegóły oferty dostępne są w Regulaminie konkursu do pobrania poniżej lub w Kancelarii Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin tel. 515 831 864 (pon. – piątek w godz. 9-15) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095