Sprzedaż wierzytelności Meteor Sp. z o.o. w upadłości – obniżka ceny do 5%

Syndyk masy upadłości „METEOR” Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki, w trybie konkursu ofert, wierzytelności upadłego za najwyższe zaoferowane ceny, nie niższe niż 5 % ich wartości nominalnej powiększonej o należności uboczne, w tym odsetki w wysokości ustalonej na dzień 22 lipca 2021 roku.

Szczegóły ofert w załączonym Regulaminie konkursu.

Pisemne oferty zakupu zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać w formie pisemnej do dnia 30 listopada 2022 roku na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin tel. tel. 515 831 864

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095