Syndyk sprzeda wierzytelność wobec NOXDESIGNE Sp. z o.o. w Szczecinie – OBNIŻKA CENY do 5%

Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej w stosunku do NOXDESIGN Sp. z o.o. w Szczecinie (KRS 0000423988), cenę nie niższą niż 5% kwoty głównej, która wynosi 92.406,83 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami i kosztami procesu.

1. Informacja o wierzytelności.
Wierzytelności potwierdzona jest prawomocnym wyrokiem sądu.  Prowadzone na wniosek syndyka postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.
2. Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia wierzytelności, należy składać do dnia 25 października 2022 roku na adres kancelarii.
3. Otwarcie ofert nastąpi po upływie 7 dni od daty upływu terminu do ich składania.
4. Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej przy zawarciu umowy sprzedaży bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń.
5. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
6. Szczegółowe warunki sprzedaży określone są w regulaminie konkursu do pobrania w załącznikach.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095