Syndyk sprzeda wierzytelność wobec NOXDESIGNE Sp. z o.o. w Szczecinie – OBNIŻKA CENY do 5%

Syndyk masy upadłości Beaty Foksińskiej sprzeda z wolnej ręki wierzytelność przysługującą upadłej w stosunku do NOXDESIGN Sp. z o.o. w Szczecinie (KRS 0000423988), cenę nie niższą niż 5% kwoty głównej, która wynosi 92.406,83 zł wraz z należnościami ubocznymi, w tym odsetkami i kosztami procesu.

1. Informacja o wierzytelności.
Wierzytelności potwierdzona jest prawomocnym wyrokiem sądu.  Prowadzone na wniosek syndyka postępowanie egzekucyjne zostało umorzone wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

2. Warunki sprzedaży określone są w regulaminie konkursu do pobrania w załącznikach.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095