Fenitech Beata Foksińska

Dane podstawowe

Upadły:  Beata Foksińska prowadząca działalności gospodarczą pod nazwą Fenitech Beata Foksińka

Adres siedziby: ul. Santocka 15/35, 71-113 Szczecin

Adres zarządcy tymczasowego do korespondencji: 70-410 Szczecin, ul. Św. Wojciecha 16/4

NIP 8511829979

Sąd Rejonowy prowadzący postępowanie:
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy
ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin

Sygn. akt: XII GUp 9/14

Informacje o postępowaniu

1. Data powołania zarządcy tymczasowego – 25 kwietnia 2017 roku

Menu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095