Doświadczenie

Jestem licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym od wielu lat działającym w biznesie łącząc wiedzę prawniczą i ekonomią z doświadczeniem w zarządzaniu.

Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad spółkami kapitałowymi oraz mniejszymi podmiotami gospodarczymi – jako członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator oraz syndyk i nadzorca sądowy w licznych postępowaniach upadłościowych przedsiębiorców i konsumentów. Sam jako czynny przedsiębiorca znam wszelkie praktyczne aspekty prowadzenia firmy oraz związane z tym trudności i pułapki.

Wykształcenie

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Wiedzę prawniczą uzupełniłem wykształceniem ekonomicznym kończąc:

  • studia podyplomowe na kierunku Zarządzenie Biznesem w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu,
  • studium Global Mini MBA organizowanym przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim,
  • studia podyplomowe na kierunku Rynek Nieruchomości w zakresie wyceny nieruchomość na Uniwersytecie Szczecińskim,
  • studium prawa podatkowego organizowane przez Izbę Skarbową w Szczecinie.

Uprawnienia

Posiadam licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 103 wydaną przez Ministra Sprawiedliwości.

W 2000 roku z wynikiem pozytywnym zadałem egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i jestem zarejestrowany w bazie kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

Aktualnie odbywam praktykę zawodową w zakresie szacowania nieruchomości, których organizatorem jest Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych.

Połączenie doświadczenia, wiedzy ekonomicznej i prawniczej pozwala osiągnąć efekt synergii przydatny w obsłudze przedsiębiorców w kryzysie a wieloletnia praktyka w zawodzie syndyka i nadzory sądowego daje możliwość wcześniejszego zdiagnozowania problemów przedsiębiorstwa i zaproponowania rozwiązań umożliwiających jego uratowanie.

Menu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095