Upadłość przedsiębiorców

Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa nie zawsze pozwala na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji i uratowanie firmy. W takich sytuacjach właściwym może być podjęcie działań mających doprowadzić do ogłoszenia upadłości firmy i zakończenia jej działalności. Odpowiednio wczesne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może zapewnić reprezentantom dłużnika ochronę przed jego wierzycielami, a w niektórych przypadkach daje dłużnikowi szansę na umorzenia pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Praktyczna znajomość specyficznych procedur prawa upadłościowego zdobyta w trakcie pełnienia funkcji syndyka oraz nadzorcy sądowego w licznych postępowaniach upadłościowych pozwala na zaoferowanie kompletnej obsługi upadłości na każdym etapie postępowania upadłościowego.

Oferta dla dłużników:

  • analiza sytuacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstwa i weryfikacja możliwości ogłoszenia upadłości;
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości;
  • likwidacja „pre-pack” czyli przygotowana likwidacja polegająca na sprzedaży całości lub wyodrębnionej części przedsiębiorstwa nabywcy wskazanemu przez upadłego już na etapie składania wniosku o ogłoszenie upadłości, przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • doradztwo na każdym etapie postępowania;

Oferta dla wierzycieli:

  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika;
  • zgłaszanie wierzytelności;
  • postępowania o wyłączenie mienia osób trzecich z masy upadłości;
  • reprezentowanie wierzyciela w radzie wierzycieli;
  • monitorowanie przebiegu postępowania upadłościowego;
  • doradztwo dla wierzycieli;

Upadłości

Menu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095