Prowadzone postępowania upadłościowe – konsumenckie

Upadłość konsumencka ma umożliwić osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (konsumentowi), która jest niewypłacalna tzn. utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, przeprowadzenie procedury oddłużenia w ramach postępowania sadowego. Niewątpliwym plusem upadłości konsumenckiej jest możliwość umorzenia długów konsumenta i powrót do normalnego życia tzw. „polityka drugiej szansy”. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej postępowania egzekucyjne, sądowe i windykacyjne dotyczące zobowiązań konsumenta zostają zawieszone lub umorzone a naliczanie odsetek do długu zostaje wstrzymana, co niewątpliwie wpływa na uspokojenie życia dłużnika. Z drugiej strony dłużnik musi się liczyć z utratą swojego majątku, oraz koniecznością ratalnej spłaty części długu przez max. okres 3 lat, o ile pozwalają na to jego możliwości finansowe i sytuacja osobista.

Upadłość konsumencką można przeprowadzić również w przypadku gdy dłużnik nie ma żadnego majątku.

Oferta dla niewypłacalnych konsumentów:

  • doradztwo dla konsumentów;
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;

Przeprowadzone postępowania upadłościowe

Menu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095