Likwidacja spółek prawa handlowego

Podstawowym celem postępowania likwidacyjnego jest zakończenie bieżących interesów spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań i upłynnienie majątku spółki oraz podział pozostałego majątku pomiędzy wspólników spółki. Procedura likwidacji jest procesem skomplikowanym, która dla swojej skuteczności wymaga dochowania licznych formalnych warunków i zachowania prawidłowej chronologii podejmowanych czynności.

Oferta kancelarii obejmuje kompleksową pomoc i doradztwo przy likwidacji spółek prawa handlowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w trakcie całego procesu likwidacji, aż do wykreślenia spółki z rejestru.

Menu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095