Restrukturyzacja firm

Prawo restrukturyzacyjne daje wiele różnych możliwości, pozwalających porozumieć się z wierzycielami i uratować przedsiębiorstwo, realizując politykę drugiej szansy a terminowe otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może również zapewnić reprezentantom dłużnika ochronę przed wierzycielami spółki. Z tych względów warto jak najwcześniej rozpocząć przygotowania do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, zwiększając szansę jego powodzenia i zapewniając ochronę przedstawicielom dłużnika.

Rolą doradcy restrukturyzacyjnego, jako profesjonalisty ze specjalistyczną licencją, jest wsparcie swoją wiedzą i doświadczeniem procesu naprawczego w firmie, a docelowo doprowadzenie do uratowania przedsiębiorstwa i uniknięcia jego upadłości przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Oferta dla przedsiębiorców w kryzysie:

  • doradztwo na etapie przedsądowym obejmujące audyt przedsiębiorstwa i weryfikację możliwości zastosowania jednej z procedur restrukturyzacyjnych;
  • pomoc w przygotowaniu wniosku restrukturyzacyjnego;
  • wspomaganie procesu negocjacji i zawierania układu z wierzycielami;
  • w oparciu o licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełnienie funkcji nadzorcy układu, nadzorcy sądowego, zarządy w postępowaniach restrukturyzacyjnych;

Oferta dla wierzycieli:

  • reprezentowanie wierzyciela w radzie wierzycieli;
  • weryfikacja propozycji układowych dłużnika z punktu wiedzenia wierzyciela;
  • monitorowanie przebiegu postępowania restrukturyzacyjnego;

Menu

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095