Okazja !!! Urządzenie do nakładania powłoki cynkowej OSU – HESSLER 300 A

Zarządca w postępowaniu sanacyjnym Jana Borodziuka prowadzącego działalności gospodarczą pod nazwą ZEM BOEM Jan Borodziuk w restrukturyzacji w Trzebiatowie oferuje do sprzedaży urządzenie do nakładania powłoki cynkowej OSU – HESSLER 300 A (Projekt 087/09)  za najwyższą zaoferowaną cenę nie niższą od ceny oszacowania tj. 45.000,00 (czterdzieści pięć tysięcy) złotych netto.

Warunki sprzedaży:

 1. Podana cena jest ceną netto.
 2. Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia urządzenia do nakładania powłoki cynkowej OSU – HESSLER 300 A (Projekt 087/09) należy składać do 20 września 2019 roku na adres kancelarii zarządcy- Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego Bartosz Raczyński ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin,  przy czym zaoferowana cena nie może być niższa niż 45.000,00 złotych netto.
 3. Poza wskazaniem ceny oferta powinna zawierać dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowe (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji wraz z załączonym wypisem z właściwego rejestru.
 4. Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na ceny nie niższą niż 45.000,00 złotych netto.
 5. Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
 6. W przypadku wpłynięcia kilku ofert, zarządca zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
 7. Ruchomość znajdują się na terenie zakładu produkcyjnego w Mirosławicach nr 14.
 8. Oględziny ruchomości możliwe są po wcześniejszym umówieniu terminu.
 9. Osoba od kontaktu: Marek Kutrowski tel. 607 836 566 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 do 14:30 lub osobiście w zakładzie BOEM w Mirosławicach 14 po umówieniu spotkania.
 10. Płatność ceny musi nastąpić najpóźniej w dniu sprzedaży przed wydaniem ruchomości.
 11. Zarządcy przysługuje prawo do zakończenia procedury sprzedaży na każdym jej etapie, bez podania przyczyny.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095