Samochód Mitshubishi Outlander – rok. prod. 2014 + urządzenia biurowe

Syndyk Masy Upadłości METEOR Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki za najwyższe zaoferowane ceny ruchomości wchodzące w skład masy upadłości:

 1. samochód osobowy MITSUBISHI OUTLANDER rok. prod. 2014 za cenę nie mniejszą niż  51.000,00 zł brutto (szczegółowy opis samochodu w załączniku do ogłoszenia)
 2. niszczarkę PROMAX V65WS za cenę nie mniejszą niż 75,00 zł
 3. urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1610WE za cenę nie mniejszą niż 125,00 zł
 4. urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-3405W za cenę nie mniejszą niż 100,00 zł

Warunki sprzedaży:

 • Pisemne oferty, w zamkniętych kopertach, zawierające proponowaną cenę nabycia poszczególnych ruchomości (numeracja jak wyżej) nie niższe jednak niż ceny minimalne wskazane w niniejszym ogłoszeniu należy składać w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Felczaka 17U/4, 71-417 Szczecin do dnia
  25 września 2020 roku, przy czym liczy się data stempla pocztowego lub data złożenia oferty w kancelarii.
 • Poza wskazaniem ceny oferta powinna zawierać dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowy (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
 • Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na ceny nie niższe niż wskazane w
  powyższym ogłoszeniu.
 • Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
 • Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
 • Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095