OBNIŻKA CENY !!! Urządzenia biurowe.

Syndyk masy upadłości METEOR Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki za najwyższe zaoferowane ceny poniższe składniki majątkowe:

  1. niszczarkę PROMAX V65WS za cenę nie mniejszą niż 15,00 zł
  2. urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1610WE za cenę nie mniejszą niż 25,00 zł
  3. urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-3405W za cenę nie mniejszą niż 20,00 zł

Warunki sprzedaży:

  • Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia poszczególnych składników, należy składać na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin lub mailem: raczynski@sanacjafirmy.pl
  • Poza wskazaniem ceny oferta powinna zawierać dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowy (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
  • Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na ceny nie niższe niż wskazane w powyższym ogłoszeniu.
  • Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
  • Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
  • Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095