OBNIŻKA CENY !!! Samochód Mitshubishi Outlander – rok. prod. 2014 + urządzenia biurowe

Syndyk masy upadłości METEOR Sp. z o.o. w Szczecinie (sygn. akt XII GUp 60/18) sprzeda z wolnej ręki za najwyższe zaoferowane ceny poniższe składniki majątkowe:

  1. samochód MITSUBISHI OUTLANDER 2,2 DID 4WD rok. prod. 2014 za cenę nie mniejszą niż 43.500,00 zł brutto, sprzedany
  2. niszczarkę PROMAX V65WS za cenę nie mniejszą niż 45,00 zł
  3. urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-1610WE za cenę nie mniejszą niż 75,00 zł
  4. urządzenie wielofunkcyjne Samsung SCX-3405W za cenę nie mniejszą niż 60,00 zł

Warunki sprzedaży:

  • Pisemne oferty zawierające proponowaną cenę nabycia poszczególnych składników, należy składać do dnia 10 marca 2021 roku na adres: Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego ul. Felczaka 17/U4, 71-417 Szczecin lub mailem: raczynski@sanacjafirmy.pl
  • Poza wskazaniem ceny oferta powinna zawierać dane oferenta tj. imię i nazwisko, adres, tel. kontaktowy a w przypadku przedsiębiorców nazwę firmy, siedzibę, dane kontaktowy (telefon) oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
  • Rozpoznawane będą wyłącznie oferty opiewające na ceny nie niższe niż wskazane w powyższym ogłoszeniu.
  • Oferty nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpoznawane.
  • Po złożeniu ofert syndyk zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji lub uzupełniającego postępowania konkursowego.
  • Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego konkursu ofert lub też jego unieważnienia na każdym etapie, bez podania przyczyny.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2010-2018 Doradztwo Restrukturyzacyjne Bartosz Raczyński

Kancelaria jest otwarta pn-pt 9-16 przy ul. Felczaka 17U/4 parter, 71-417 Szczecin.
Telefon: +48 509 759 095