Restrukturyzacja przedsiębiorstw – polityka drugiej szansy – wstęp


W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne umożliwiająca przedsiębiorcom, których firmy są niewypłacalne bądź zagrożone niewypłacalnością, przeprowadzenie skutecznego postępowania restrukturyzacyjnego i powrót do normalnej działalności gospodarczej.
Ustawa wprowadza kilka procedur restrukturyzacyjnych, a wybór odpowiedniej uzależniony jest od aktualnej sytuacji ekonomicznej i prawnej przedsiębiorstwa i powinien zostać poprzedzony wnikliwym i kompleksowym audytem firmy, na podstawie którego nastąpi weryfikacja możliwość skorzystania z któregoś z postępowań restrukturyzacyjnych.

W zależności od zastosowanej procedury restrukturyzacyjnej, przedsiębiorca zachowuje pełny lub częściowo ograniczony zarząd nad swoją firmą, zyskuje pełną lub częściową ochronę przed działaniami wierzycieli, w tym również przed egzekucjami prowadzonymi przez komornika sądowego, a przede wszystkim ma możliwość wyprowadzenia firmy na prostą m.in. poprzez zawarcie układu z wierzycielami lub podjęcie właściwych dla firmy działań sanacyjnych. Odpowiednio wczesne wdrożenie jednej z procedur restrukturyzacyjnych pozwala również uniknąć ogłoszenia upadłości, co pociąga za sobą zniknięcie firmy z obrotu gospodarczego a dla jej właścicieli często dodatkowo odpowiedzialność za niespłacone długi i nie złożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Należy podkreślić, że większość czynności restrukturyzacyjnych odbywa się pod nadzorem sądu oraz wybranego przez dłużnika lub wyznaczonego przez sąd nadzorcę układu, nadzorcę sądowego albo zarządcę, którym może być wyłącznie osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Takie rozwiązanie daje gwarancję zabezpieczenia interesów zarówno przedsiębiorcy w kryzysie jak i jego wierzycieli. Dłużnik zyskuje czas niezbędny do przeprowadzenia restrukturyzacji a wierzyciele mają możliwość zabezpieczenie swoich roszczeń oraz zyskują nadzór nad czynnościami dłużnika i jego majątkiem.

O możliwych do zastosowania procedurach restrukturyzacyjnych napiszę w kolejnym wpisie.